Bài 4 trang 34 SGK Hóa học 12

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Viết phương trình hóa học (nếu có).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về saccarozo, tinh bột và xenlulozo Tại đây

Lời giải chi tiết

Tính chất hóa học giống nhau của saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ: đều có phản ứng thủy phân tạo ra monosaccarit.

- Thủy phân saccarozo:

   

- Thủy phân tinh bột:

- Thủy phân xenlulozo:

 

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close