Bài 6 trang 25 SGK Hóa học 12

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch...

Quảng cáo

Đề bài

Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Tính khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng bạc nitrat cần dùng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

nC6H12O6 = \(\dfrac{36}{180}\) = 0,2 (mol)

mAgNO3 = 0,4.170 = 68 (gam);

mAg = 0,4.108 = 43,2 (gam).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close