Bài 3 trang 25 SGK Hóa học 12

Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa

Quảng cáo

Đề bài

Cacbohiđrat là gì? Có mấy loại cacbohiđrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy thí dụ minh họa.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết chung về cacbohiđrat Tại đây

Lời giải chi tiết

- Cacbohiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là \(C_n(H_2O)_m\)

- Cacbohiđrat được chia làm 3 nhóm chính:

+ Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất, không thể thủy phân được.

VD: glucozơ, fructozơ có CTPT là C6H12O6.

+ Đisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit.

VD: saccarozơ và mantozơ có CTPT là C12H22O11.

+ Polisaccarit là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra nhiều monosaccarit.

VD: xenlulozơ và tinh bột có CTPT là (C6H10O5)n.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close