Bài 5 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; gia tốc rơi tự do là . Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu ?

Quảng cáo

Biết khối lượng của một hòn đá là m = 2,3 kg ; gia tốc rơi tự do là \(g = 9,81\,m/{s^2}\). Hỏi hòn đá hút Trái Đất với một lực bằng bao nhiêu ?

Quảng cáo
decumar

Giải :

* Cách 1:

Hòn đá hút Trái Đất một lực bằng trọng lượng hòn đá:

\(P{\rm{ }} = {\rm{ }}mg{\rm{ }} = {\rm{ }}2,3.9,81 \approx 22,{\rm{ }}56{\rm{ }}\left( N \right)\)

* Cách 2:

Vậy khối lượng hàng hóa mà ô tô chở là 1 tấn

Lực hấp dẫn giữa hòn đá và Trái đất (coi hòn đá rất gần bề mặt Trái đất):

\(F = G\frac{{mM}}{{{R^2}}} = 6,67.\dfrac{{2,{{3.6.10}^{24}}}}{{{{6400000}^2}}} \approx 22,5N\)

loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Tính lực hấp dẫn giữa hai tàu thủy; mỗi tàu thủy khối lượng 100 000 tấn khi chúng ở cách nhau 0,5 km . Lực đó có làm cho chúng tiến lại gần nhau không ?

 • Bài 7 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Ở độ̣ cao nào so với mặt đất thì gia tốc rơi tự do bằng một nửa gia tốc rơi tự do ở mặt đất ? Cho bán kính Trái Đất là R = 6 400 km.

 • Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Hãy tra cứu Bảng Những số liệu chính về 8 hành tinh của hệ Mặt Trời (bài 40) để tính gia tốc rơi tự do trên bề mặt của Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh. Biết gia tốc rơi tự do ở bề mặt Trái Đất là 9,81 m/s2.

 • Bài 3 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ?

 • Bài 2 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Hãy chọn câu đúng Lực hấp dẫn do một hòn đá ở trên mặt đất tác dụng vào Trái Đất thì có độ lớn

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close