Bài 5 trang 77 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 77 SGK Hóa học 12. Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:

- Stiren -> polistiren.

- Axit  ω- aminoenantoic (H2-[CH2]6- COOH)  -> polienantamit (nilon - 7)

b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiêu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả hai quá trình điều chế trên là 90 %.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH, tính theo PTHH.

Lời giải chi tiết

 a)

nH2N-[CH2]6 – COOH   -> (NH- [CH2]6  - CO)n   + H2O  (2)

b) Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần:

\(\dfrac{1.100}{90}\) = 1,11 (tấn) stiren (H = 90 %)

vì H = 90 % nên x = \(\dfrac{145}{127} .\dfrac{100}{90}\)   = 1, 27 (tấn)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải