Bài 5 trang 71 SGK Hóa học 8

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng :

- Khí A nặng hơn khí hiđro là 17 lần.

- Thành phần theo khối lượng của khí A là : 5,88% H và 94,12% S.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước giải bài tập:

- Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.

- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.

- Lập công thức hóa học của hợp chất.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(d_{A/H_{2}}\) = 17 => MA = 17 . 2 = 34 (g/mol)

- Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol khí A:

mH = \(\dfrac{34 . 5,88}{100}\) = 2 (g)

mS =  34 - 2 = 32 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol khí A:

nH = \(\dfrac{2}{1}\) = 2 (mol)

nS = \(\dfrac{32}{32}\) = 1 (mol)

Suy ra trong 1 phân tử hợp chất A có: 2 nguyên tử H và 1 nguyên tử S.

- Công thức hóa học của khí A là: H2S.

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close