Bài 2 trang 71 SGK Hóa học 8

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau :

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng : 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng : 43,4% Na ; 11,3% C ; 45,3% O.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các bước giải bài tập:

- Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.

- Tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.

- Lập công thức hóa học của hợp chất.

Lời giải chi tiết

a)

- Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

mCl = \(\dfrac{58,5 . 60,68%}{100%}\) = 35,5 (g)

mNa = 58,5 - 35,5 = 23 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:

nCl = \(\dfrac{{35,5}}{{35,5}}\) = 1 (mol)

nNa = \(\dfrac{{23}}{{23}}\) = 1 (mol)

Suy ra trong một phân tử hợp chất có: 1 nguyên tử Na và 1 nguyên tử Cl.

- Công thức hóa học của hợp chất là: NaCl.

b) 

- Khối lượng của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất là:

mNa = \(\dfrac{{106.43,4}}{{100}}\) = 46 (g)

mC = \(\dfrac{{106.11,3}}{{100}}\) = 12 (g)

mO = 106 - 46 - 12 = 48 (g)

- Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:

nNa = \(\dfrac{{46}}{{23}}\) = 2 (mol)

nC = \(\dfrac{{12}}{{12}}\) = 1 (mol)

nO = \(\dfrac{{48}}{{16}}\) = 3 (mol)

Suy ra trong một phân tử hợp chất có: 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O.

- Công thức hóa học của hợp chất là: Na2CO3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close