Bài 3 trang 71 SGK Hóa học 8

Công thức hóa học của đường là

Quảng cáo

Đề bài

Công thức hóa học của đường là C12H22O11.

a) Có bao nhiêu mol nguyên tử C, H, O trong 1,5 mol đường ?

b) Tính khối lượng mol phân tử của đường.

c) Trong 1 mol đường có bao nhiêu gam mỗi nguyên tố C, H, O ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) 1 mol phân tử C12H22O11 gồm 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O

Vậy 1,5 mol phân tử C12H22O11thì có số mol các nguyên tử của nguyên tố là:

nC = 12.1,5 = 18 (mol)

nH = 22.1,5 = 33 (mol)

nO = 11.1,5 = 16,5 (mol)

b) Khối lượng mol  phân tử đường: 

\(M_{C_{12}H_{22}O_{11}}\) = 12 .12 + 22 .1 + 16 .11 = 342 g/mol

c) Khối lượng của các nguyên tố trong 1 mol đường là:

mC = 12 . 12 = 144 g

mH = 22 . 1 = 22 g

mO = 11 . 16 = 176 g

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close