Bài 5 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Có hai vật , mỗi vật bắt chuyển động dưới tác dụng của một lực . Hãy chứng minh rằng những quãng đường mà hai vật đi được trong cùng một thời gian sẽ :

Quảng cáo

Có hai vật , mỗi vật bắt chuyển động dưới tác dụng của một lực. Hãy chứng minh rằng những quãng đường mà hai vật đi được trong cùng một thời gian sẽ:

Quảng cáo
decumar

- Tỷ  lệ thuận với các lực tác dụng nếu khối lượng của hai vật bằng nhau.

- Tỷ lệ nghịch với các khối lượng nếu hai lực có độ lớn bằng nhau.

Giải 

\(\eqalign{  & {v_0} = 0 =  > S = {{{t^2}} \over 2}.a = {{{t^2}} \over 2}.{F \over m}  \cr  & \left. \matrix{  {S_1} = {{{t^2}} \over 2}.{{{F_1}} \over {{m_1}}} \hfill \cr  {S_2} = {{{t^2}} \over 2}.{{{F_2}} \over {{m_2}}} \hfill \cr}  \right\} =  > {{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{{F_1}} \over {{F_2}}}.{{{m_2}} \over {{m_1}}} \cr} \)

Nếu \({m_2} = {m_1}\text{ thì }{{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{{F_1}} \over {{F_2}}} <  =  > \) quãng đường hai vật đi được tỉ lệ thuận các lực tác dụng.

Nếu \({F_2} = {F_1}\text{ thì }{{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{{m_2}} \over {{m_1}}} <  =  > \) quãng đường hai vật đi được tỉ lệ nghịch với các khối lượng.

loigiaihay.com

 • Bài 6 trang 70 SGK Vật Lý Nâng Cao

  Một ô tô không chở hàng có khối lượng 2 tấn , khởi hành với gia tốc0,3 m/s2. Ô tô khi chở hàng khởi hành với gia tốc 0,2 m/s2. Biết rằng hợp lực tác dụng vào ô tô trong hai trường hợp đều bằng nhau. Tính khối lượng của hàng hóa trên xe.

 • Bài 4 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một hình các vectơ vận tốc, gia tốc và lực.

 • Bài 3 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một vật có khối lượng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì có vận tốc 0,7 m/s. Tính lực tác dụng vào vật.

 • Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

  Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

 • Bài 1 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Câu nào sau đây là đúng ?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close