Bài 5 trang 163 SGK Hóa học 12

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của...

Quảng cáo

Đề bài

Cho dung dịch NaOH vào dung dịch muối sunfat của một kim loại có hóa trị II thấy sinh ra kết tủa tan trong dung dịch NaOH dư. Muối sunfat đó là muối nào sau đây ?

A. MgSO4                                   B. CaSO4 ;

C. MnSO4 ;                                D. ZnSO4.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Kết tủa tan được trong dung dịch NaOH dư thì chỉ có thể là muối của ZnSO4.

ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2↓ + Na2SO4

Zn(OH)2 + 2NaOH dư → Na2ZnO2 + 2H2O

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close