Bài 3 trang 163 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 163 SGK Hóa học 12. Cho 32 gam hỗn hợp gồm...

Quảng cáo

Đề bài

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A.60 gam.                              B. 80 gam.

C. 85 gam.                             D. 90 gam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

nO (trong oxit) =  nH2SO4 = ?

=> mKL = mhh – mO = ?

mmuối = mKL  + mSO42-

Lời giải chi tiết

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

Từ PTHH =>nO (trong oxit) =  nH2SO4 = 0,6 (mol)

=> mKL = mhh – m= 32 - 0,6.16 = 22,4 (g)

mmuối = mKL  + mSO42-

         = 22,4 + 0,6.96

         =80 (g)

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải