Bài 3 trang 163 SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 163 SGK Hóa học 12. Cho 32 gam hỗn hợp gồm...

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO, Fe2O3, CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO­4 2M. Khối lượng muối thu được là :

A.60 gam.                              B. 80 gam.

C. 85 gam.                             D. 90 gam.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

nO (trong oxit) =  nH2SO4 = ?

=> mKL = mhh – mO = ?

mmuối = mKL  + mSO42-

Lời giải chi tiết

Gọi công thức chung của tất cả các oxit là M2Ox

M2Ox + xH2SO4 → M2(SO4)x + xH2O

Từ PTHH =>nO (trong oxit) =  nH2SO4 = 0,6 (mol)

=> mKL = mhh – m= 32 - 0,6.16 = 22,4 (g)

mmuối = mKL  + mSO42-

         = 22,4 + 0,6.96

         =80 (g)

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải