Bài 40. Phát triển bền vững, tăng trưởng xanh SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

1. Em hãy trình bày khái niệm phát triển bền vững. 2. Em hãy cho biết thế nào là tăng trưởng xanh. 3. Liệt kê các biểu hiện của tăng trưởng xanh. Tìm ví dụ về các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) đã hạn chế được phát thải khí nhà kính trong thời gian gần đây...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục I

Trả lời câu hỏi 1 mục I trang 146 SGK Địa lí 10

Dựa vào hình 40, thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày khái niệm phát triển bền vững.

Phương pháp giải:

Quan sát hình 40, đọc thông tin mục 1 (Khái niệm) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Phát triển bền vững là sự phát triển để thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai dựa trên sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, xã hội, môi trường.

- Phát triển bền vững là kết quả của các tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội. Trong đó không cho phép vì sự ưu tiên phát triển kinh tế mà gây ra sự suy thoái và tàn phá hệ thống tự nhiên, xã hội.

Trả lời câu hỏi 2 mục I trang 146 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy giải thích vì sao phải phát triển bền vững.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Sự cần thiết của phát triển bền vững) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Phải phát triển bền vững nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại và không ảnh hưởng đến nhu cầu của thế hệ tương lai trên cơ sở đảm bảo các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, cụ thể là:

- Về kinh tế: 

+ Các hoạt động kinh tế tạo ra khí thải, rác thải, nước thải vào môi trường làm ô nhiễm không khí, nước, đất,...

+ Nếu phát triển kinh tế chỉ chú trọng tăng trưởng GDP, không gắn với bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên sẽ ảnh hưởng xấu đến các hoạt động sản xuất.

=> Phát triển bền vững nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên; tạo điều kiện duy trì tăng trưởng kinh tế cho thế hệ tương lai.

- Về xã hội: 

+ Mỗi quốc gia, khu vực hay giữa các nền kinh tế luôn tồn tại khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trong thu nhập, bùng nổ dân số => thất nghiệp, tệ nạn xã hội, khả năng tiếp cận các điều kiện sống khó khăn.

+ Để xã hội phát triển bền vững, cần đẩy mạnh công tác giảm nghèo bằng cách tạo việc làm ổn định, thực tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng dân số, phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế.

- Về môi trường:

+ Tài nguyên thiên nhiên ngày càng suy giảm, môi trường bị ô nhiễm, nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, biến đổi khí hậu,…

+ Phát triển kinh tế cần áp dụng các tiến bộ khoa học – kĩ thuật để giảm các tác động xấu đến môi trường và tài nguyên, đảm bảo cho con người có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, môi trường sống lành mạnh.

? mục II

Trả lời câu hỏi 1 mục II trang 147 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết thế nào là tăng trưởng xanh.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1. II và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Tăng trưởng xanh là một phương thức quan trọng để thực hiện phát triển bền vững, có vai trò trong giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thay đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại.

- Tăng trưởng xanh là định hướng mới thúc đẩy kinh tế phát triển theo những mô hình tiêu thụ và sản xuất bền vững, đảm bảo nguồn vốn tự nhiên tiếp tục cung cấp cho đời sống và sản xuất của con người trong hiện tại và cho thế hệ tương lai.

Trả lời câu hỏi 2 mục II trang 147 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài, em hãy:

- Liệt kê các biểu hiện của tăng trưởng xanh.

- Tìm ví dụ về các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) đã hạn chế được phát thải khí nhà kính trong thời gian gần đây.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Biểu hiện của tăng trưởng xanh) và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

* Các biểu hiện của tăng trưởng xanh

- Tăng trưởng xanh góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

- Xanh hoá trong sản xuất.

- Xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững.

* Ví dụ về các hoạt động sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) đã hạn chế được phát thải khí nhà kính trong thời gian gần đây

- Nông nghiệp:

Thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thông qua ứng dụng các giải pháp quản lý, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi; cải thiện khẩu phần ăn cho vật nuôi; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; thay đổi phương thức sử dụng đất; công nghệ xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi; phát triển nông nghiệp hữu cơ.

- Công nghiệp:

+ Dừng các dự án phát thải lớn gây ô nhiễm môi trường, không triển khai các dự án phát thải lớn như nhiệt điện.

+ Phát triển điện mặt trời, đầu tư hạ tầng cây xanh đô thị.

- Dịch vụ:

+ Hỗ trợ các hoạt động vận tải tạo ra carbon thấp trong ngành du lịch để nâng cao khả năng giảm phát thải.

+ Thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm và dịch vụ du lịch “xanh”.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 148 SGK Địa lí 10

Em hãy vẽ sơ đồ thể hiện sự cần thiết của phát triển bền vững.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở mục 2. I về sự cần thiết của phát triển bền vững.

Lời giải chi tiết:

Giải bài luyện tập 2 trang 148 SGK Địa lí 10

Em hãy lấy ví dụ về một trong các biểu hiện của tăng trưởng xanh.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở mục 2. II và hiểu biết của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững kết hợp nếp sống đẹp truyền thống với những phương tiện văn minh, hiện đại để tạo nên đời sống tiện nghi, chất lượng cao cho con người trong hiện tại và cho thế hệ tương lai.

- Thay vì dùng túi nilon, nhiều người nội trợ ở các thành phố lớn hiện mang theo sẵn túi đựng khi tới các cửa hàng, siêu thị, hoặc sử dụng túi nilon sinh học để đựng hàng hóa. Nhiều cửa hàng tạo cho mình phong cách riêng với các túi đựng được làm từ giấy hay túi sinh thái. Những túi này thường có những dòng thông điệp rất ý nghĩa. 

+ Ví dụ như túi sinh thái (Lohas) của hệ thống siêu thị Vinmart có dòng chữ “Tiêu dùng xanh – Sống an lành + có thể tái sử dụng nhiều lần và cất gọn khi không dùng đến.

+ Một số mặt hàng rau quả được bọc bằng lá chuối ở siêu thị GO (Big C).

- Phong trào sử dụng điện, nước tiết kiệm, tắt máy xe mô tô nếu dừng đèn đỏ trên 20 giây, chọn mua thiết bị tiết kiệm điện hay lắp đặt sử dụng hệ thống Thái dương năng đang được tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 148 SGK Địa lí 10

Liệt kê những giải pháp em có thể thực hiện để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Những giải pháp em có thể thực hiện để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững là:

- Nâng cao nhận thức của bản thân và tuyên truyền với mọi người xung quanh về tầm quan trọng của tăng trưởng xanh và những giải pháp để xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững.

- Sử dụng túi giấy, làn, giỏ khi đi mua đồ tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Sử dụng đồ nhựa an toàn để dụng thực phẩm.

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng nhằm tiết kiệm năng lực.

- Vứt rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh,…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close