Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

1. Trình bày cơ cấu ngành dịch vụ. 2. Trình bày vai trò của ngành dịch vụ trong hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. 3. Trình bày đặc điểm của ngành dịch vụ. 4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Cho ví dụ...

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục I

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 121 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài, hình 33 và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày cơ cấu ngành dịch vụ.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 (Cơ cấu), quan sát hình 33 và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Cơ cấu ngành dịch vụ gồm ba nhóm ngành chính:

- Dịch vụ kinh doanh: 

+ Giao thông vận tải;

+ Bưu chính viễn thông;

+ Tài chính ngân hàng;

+ Bảo hiểm;

+ Bất động sản;

+ Các dịch vụ khác (dịch vụ nghề nghiệp,…).

- Dịch vụ tiêu dùng:

+ Bán buôn, bán lẻ;

+ Du lịch;

+ Các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao,...).

- Dịch vụ công: 

+ Hành chính công;

+ Các hoạt động đoàn thể;

+ Các hoạt động khác (vệ sinh môi trường,…).

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 122 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày vai trò của ngành dịch vụ trong hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 2 (Vai trò) và kết hợp hiểu biết của bản thân. 

Lời giải chi tiết:

Ngành dịch vụ có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và đời sống xã hội:

- Đối với hoạt động sản xuất:

+ Thúc đẩy sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế khác.

+ Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

+ Khai thác có hiệu quả các nguồn lực tự nhiên và kinh tế – xã hội để phát triển đất nước.

+ Thúc đẩy liên kết giữa các ngành kinh tế, các vùng lãnh thổ và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đối với đời sống xã hội:

+ Tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

+ Nâng cao đời sống văn hoá, văn minh cho người dân.

Trả lời câu hỏi mục 3 trang 122 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy trình bày đặc điểm của ngành dịch vụ.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 3 (Đặc điểm) và kết hợp hiểu biết của bản thân. 

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của ngành dịch vụ:

- Sản phẩm của ngành dịch vụ thường không phải là vật chất cụ thể.

- Ngành dịch vụ có sự liên kết chặt chẽ với các ngành kinh tế khác và là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất.

- Ngành dịch vụ có cơ cấu ngành đa dạng, có sự thay đổi nhanh về quy mô, loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu mới của thị trường.

- Các thành tựu khoa học – công nghệ đang được ứng dụng mạnh mẽ trong ngành dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và năng suất lao động.

? mục II

Trả lời câu hỏi mục II trang 122 SGK Địa lí 10

Dựa vào thông tin trong bài và hiểu biết của bản thân, em hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ. Cho ví dụ.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục II và kết hợp hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

- Vị trí địa lí: ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm phân bố, sự liên kết phát triển, sự hội nhập quốc tế,… của ngành dịch vụ.

Luyện tập

Giải bài luyện tập 1 trang 123 SGK Địa lí 10

Lấy ví dụ minh họa về một trong những vai trò của ngành dịch vụ.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học ở mục 2.I về vai trò của ngành dịch vụ.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Một người mở cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em, khi cửa hàng làm ăn phát triển đã mở thêm nhiều cửa hàng và hình thành nên chuỗi siêu thị. Lúc này đặt ra nhu cầu cần tuyển thêm người lao động. Như vậy đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Giải bài luyện tập 2 trang 123 SGK Địa lí 10

Lập sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Giải bài vận dụng trang 123 SGK Địa lí 10

Em hãy lựa chọn và tìm hiểu tư liệu về sự phát triển của một ngành thuộc một trong ba nhóm ngành dịch vụ chính (dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công) ở địa phương em.

Phương pháp giải:

Dựa vào hiểu biết thực tế của bản thân kết hợp tìm kiếm thông tin trên Internet, sách báo,…

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: Sự phát triển của ngành giao thông vận tải (thuộc nhóm ngành dịch vụ kinh doanh) ở TP. Hạ Long.

Hạ Long có mạng lưới đường bộ, cảng biển lớn đang được mở rộng và phát triển, đặc biệt là cảng nước sâu Cái Lân giữ vai trò cửa lớn ra biển cho cả nước ở phía Bắc, để chuyển tải hàng hoá xuất nhập khẩu, đẩy mạnh giao lưu kinh tế với các vùng trong cả nước và với nước ngoài. Đồng thời còn có khả năng thiết lập mối quan hệ hàng hải và hàng không với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và thế giới.

 • Bài 34. Địa lí ngành giao thông vận tải SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

  1. Trình bày và cho ví dụ về vai trò của ngành giao thông vận tải. 2. Trình bày đặc điểm của ngành giao thông vận tải và cho ví dụ. 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. Cho biết nhân tố ảnh hưởng nào quyết định tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải. Vì sao?...

 • Bài 35. Địa lí ngành bưu chính viễn thông SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

  1. Nêu vai trò của ngành bưu chính viễn thông. Trình bày đặc điểm của ngành bưu chính viễn thông. 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của ngành bưu chính viễn thông. 3. Trình bày tình hình phát triển và phân bố của ngành bưu chính viễn thông trên thế giới. Nhận xét tỉ lệ dân số sử dụng internet so với tổng dân số ở các quốc gia trên thế giới năm 2020...

 • Bài 36. Địa lí ngành thương mại SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

  1. Nêu vai trò của ngành thương mại. Trình bày đặc điểm của ngành thương mại. 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của ngành thương mại. 3. Trình bày tình hình phát triển và phân bố ngành nội thương và ngoại thương...

 • Bài 37. Địa lí ngành du lịch và tài chính - ngân hàng SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

  1. Cho biết ngành du lịch có vai trò như thế nào trong đời sống và phát triển kinh tế. Cho ví dụ. 2. Trình bày đặc điểm ngành du lịch. Cho ví dụ. 3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành du lịch. Cho biết nhân tố nào giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự hình thành các điểm du lịch. Tại sao?...

 • Bài 38. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

  1. Vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020. Nhận xét thực trạng số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020. 2. Viết một báo cáo ngắn về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới...

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close