Bài 38. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phát triển ngành du lịch SGK Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

1. Vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020. Nhận xét thực trạng số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020. 2. Viết một báo cáo ngắn về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục I

Trả lời câu hỏi mục I trang 142 SGK Địa lí 10

Dựa vào bảng 38, em hãy:

- Vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

- Nhận xét thực trạng số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

Bảng 38. Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020

 

1990

2000

2010

2019

2020

Khách du lịch (triệu lượt người)

438

673

809

1 466

402

Doanh thu du lịch (tỉ USD)

271

496

977

1 466

533

Phương pháp giải:

- Quan sát bảng số liệu, đọc kĩ yêu cầu: vẽ biểu đồ thể hiện số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020.

=> Biểu đồ cột ghép với 2 số liệu khác nhau (thể hiện số liệu bằng 2 trục tung).

- Nhận xét.

Lời giải chi tiết:

* Vẽ biểu đồ:

Biểu đồ số lượt khách quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020

* Nhận xét:

Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới đều có xu hướng tăng trong giai đoạn 1990 - 2019, nhưng giảm nhanh chóng trong giai đoạn 2019 - 2020. Cụ thể:

- Số lượt khách du lịch quốc tế tăng liên tục từ 438 triệu lượt người (năm 1990) lên 1 466 triệu lượt người (năm 2019): tăng 1 028 triệu lượt người, gấp 3,3 lần. Tuy nhiên, đến năm 2020 số lượt khách du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 402 triệu lượt người (giảm 1 064 triệu lượt người so với năm 2019).

- Doanh thu du lịch quốc tế tăng liên tục từ 271 tỉ USD (năm 1990) lên 1 466 tỉ USD (năm 2019): tăng 1 195 tỉ USD, gấp 5,4 lần. Tuy nhiên, đến năm 2020 doanh thu du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 533 tỉ USD (giảm 933 tỉ USD so với năm 2019).

=> Năm 2020, số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế đều có xu hướng giảm do ảnh hưởng của Covid-19.

? mục II

Trả lời câu hỏi mục II trang 142 SGK Địa lí 10

Dựa vào bảng 38 và dữ liệu thu thập được, em hãy viết một báo cáo ngắn về tình hình phát triển ngành du lịch trên thế giới.

Bảng 38. Số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020

 

1990

2000

2010

2019

2020

Khách du lịch (triệu lượt người)

438

673

809

1 466

402

Doanh thu du lịch (tỉ USD)

271

496

977

1 466

533

Phương pháp giải:

Gợi ý:

1. Số lượt khách du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về số lượt khách du lịch đến, qua các năm.

- Giải thích các nguyên nhân ảnh hưởng đến xu hướng biến động về số lượt khách du lịch quốc tế đến.

- Nêu tên các quốc gia dẫn đề về số lượt khách du lịch quốc tế đến.

2. Doanh thu du lịch

- Phân tích xu hướng biến động về doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới qua các năm.

- Phân tích doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch qua các năm.

3. Các vấn đề đặt ra trong hoạt động du lịch

Cần trình bày các vấn đề đặt ra trong khai thác tài nguyên du lịch như sự ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống,...

Lời giải chi tiết:

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH THẾ GIỚI

1. Số lượt khách du lịch

- Trong hai năm qua, dịch Covid – 19 đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến các ngành kinh tế trên phạm vi toàn cầu, trong đó có ngành du lịch. 

- Dựa vào số liệu thống kê về số lượt khách du lịch quốc tế và doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới, giai đoạn 1990 – 2020 ta có thể thấy số lượt khách du lịch đến qua các năm có sự biến động mạnh:

+ Số lượt khách du lịch quốc tế tăng liên tục từ 438 triệu lượt người (năm 1990) lên 1 466 triệu lượt người (năm 2019): tăng 1 028 triệu lượt người, gấp 3,3 lần.

+ Tuy nhiên, đến năm 2020 số lượt khách du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 402 triệu lượt người (giảm 1 064 triệu lượt người so với năm 2019).

- Một số quốc gia có ngành du lịch phát triển và thường thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan là: Pháp, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Trung Quốc, I-ta-li-a,...

2. Doanh thu du lịch

- Doanh thu du lịch quốc tế trên thế giới có sự biến động trong giai đoạn 1990 - 2020:

+ Doanh thu du lịch quốc tế tăng liên tục từ 271 tỉ USD (năm 1990) lên 1 466 tỉ USD (năm 2019): tăng 1 195 tỉ USD, gấp 5,4 lần.

+ Tuy nhiên, đến năm 2020 doanh thu du lịch quốc tế giảm mạnh chỉ còn 533 tỉ USD (giảm 933 tỉ USD so với năm 2019).

- Doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch giai đoạn 1990 - 2020 cũng có sự biến động mạnh. Cụ thể:

+ Giai đoạn 1990 - 2010, doanh thu du lịch bình quân trên mỗi lượt khách du lịch có xu hướng tăng liên tục từ 618,7 USD/lượt khách (năm 1990) lên 1207,7 USD/lượt khách (tăng 589 USD/lượt khách).

+ Giai đoạn 2010 - 2019 lại có xu hướng giảm mạnh, từ 618,7 USD/lượt khách (năm 1990) xuống chỉ còn 1000 USD/lượt khách (2019), giảm 518,7 USD/lượt khách.

+ Giai đoạn 2019 - 2020, xu hướng tăng nhanh trở lại, từ 1000 USD/lượt khách (2019) lên 1325,9 USD/lượt khách (2020), tăng 1225,9 USD/lượt khách.

3. Các vấn đề đặt ra trong hoạt động du lịch

Hoạt động du lịch trên thế giới hiện nay đang phục hồi và tăng trưởng trở lại, nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn trong khai thác tài nguyên du lịch như sự ô nhiễm môi trường, sự mai một các giá trị văn hóa truyền thống,...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close