Bài 4 trang 299 SGK Vật lí 10 nâng cao.

Lấy 2,5 mol khí lí tưởng

Quảng cáo

Đề bài

Lấy 2,5 mol khí lí tưởng ở nhiệt độ 300 K. Nung nóng đẳng áp lượng khí này cho đến khi thể tích của nó bằng 1,5 lần thể tích lúc đầu. nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình này là 11,04 kJ. Tính công mà khí thực hiện và độ tăng nội năng.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Áp định luật Gay Luy-xác, ta được:

\({{{V_1}} \over {{T_1}}} = {{{V_2}} \over {{T_2}}} \Rightarrow {T_2} = {{{V_2}} \over {{V_1}}}{T_1} = 1,5.300 = 450\) (k)

Áp dụng phương trình C – M

Cho trạng thái 1:\(p{V_1} = 2,5R{T_1}\)

Cho trạng thái 2:\(p{V_2} = 2,5R{T_2}\)

\( \Rightarrow p\left( {{V_2} - {V_1}} \right) = 2,5R\left( {{T_2} - {T_1}} \right)\)

Hay công của khí \({A'} = 2,5.8,31.(450 - 300) = 3,12\)(kJ)

Áp dụng nguyên lí I cho quá trình đẳng áp:

\(\Delta U = Q - {A'} = 11,04 - 3,12 = 7,92\) (kJ)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close