Bài 4 trang 18 SGK Hóa học 12

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi...

Quảng cáo

Đề bài

Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) Thực hiện phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với dung dịch NaOH khi đến phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm công thức cấu tạo và tên gọi của A.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Công thức tổng quát của este no, đơn chức là CH2nO(n≥2)

- Từ nO2=nA => MA => n

b) Este đơn chức nên ta có: n muối = n este => M muối => CTCT của muối => CTCT este

Lời giải chi tiết

a) Vì A là este no, đơn chức nên có công thức phân tử là CH2nO(n≥2)

Ta có \(n_{A}=n_{O_{2}}=\frac{3,2}{32}=0,1\) (mol)

=>  MA = 7,4/0,1 = 74 =>14n+32 = 74 => n = 3

=>  Công thức phân tử của A là C3H6O2

b)

Gọi CTPT của A là \(R_1COOR_2\)

\(R_1COOR_2\) + NaOH Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12 \(R_1COONa\) + \(R_2OH\)

Theo pt: số mol \(R_1COONa\) = số mol A = 0,1 mol

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

M(R1COONa ) = \(R_1\) + 67 = 68 → \(R_1\) = 1

→ \(R_1\) là H (hay muối là HCOONa)

→ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl format).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài