Bài 6 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 6 trang 18 SGK Hóa học 12. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100ml dung dịch KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là

A. etyl fomat.                              B. etyl propionate.

C. etyl axetat.                             D. propyl axetat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi thủy phân este đơn chức với KOH vừa đủ ta luôn có:

n este = nKOH = n ancol => M este, Mancol => CTCT este

Lời giải chi tiết

Khi thủy phân este đơn chức với KOH vừa đủ ta luôn có:

este = nKOH = n ancol = 0,1.1 = 0,1 mol

=> Mancol = 4,6/0,1 = 46 (C2H5OH)

=> M este= 8,8/0,1 = 88 (C4H8O2)

CTCT của este là: CH3COOC2H(etyl axetat)

Đáp án C 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải