Bài 3 trang 97 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng lượng của người là: a) 588 N ; b) 606 N ; c) 564 N thì gia tốc của thang máy như thế nào ?

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Một người có khối lượng m = 60 kg đứng trong buồng thang máy trên một bàn cân lò xo. Nếu cân chỉ trọng lượng của người là: a) 588 N ; b) 606 N ; c) 564 N

thì gia tốc của thang máy như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Giải :

Trọng lực tác dụng lên người P = mg = 588 N.

Số chỉ của cân chính là lực đàn hồi \(\overrightarrow {{F_{đh}}} \) của lò xo cân.

\(a)\,{F_{đh}} = 588N = P =  > {F_{qt}} = 0 =  > a = 0\)

\(=>\) thang máy chuyển động thẳng đều.

 

\(\eqalign{  & b)\;{{F_{đh}}}  = P + {F_q} = P + ma  \cr  &  =  > a = {{{F_{đh}} - P} \over m} = {{606 - 588} \over {60}} = 0,3\,(m/{s^2})  \cr  & \overrightarrow a \text{ hướng lên} \cr} \) 

 

\(\eqalign{  & c)\,{F_{đh}} = P - {F_q} = P - ma  \cr  &  =  > a = {{P - {F_{đh}}} \over m} = {{588 - 564} \over {60}} = 0,4\,(m/{s^2})  \cr  & \overrightarrow {a\,}\text{ hướng xuống}  \cr} \) .

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài