Bài 3 trang 82 SGK Hoá học 12

Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Quảng cáo

Đề bài

Liên kết kim loại là gì? So sánh với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kẻ bảng so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa

- Liên kết kim loại và liên kết cộng hóa trị

- Liên kết kim loại và liên kết ion.

Lời giải chi tiết

-Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do

- So sánh: 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close