Bài 3 trang 40 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s . Tính tốc độ góc , chu kì , tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều . Bán kính Trái Đất bằng 6400 km

Quảng cáo

Đề bài

Vệ tinh nhân tạo của Trái Đất ở độ cao 300 km bay với vận tốc 7,9 km/s . Tính tốc độ góc, chu kì, tần số của nó. Coi chuyển động là tròn đều . Bán kính Trái Đất bằng 6400 km.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Vệ tinh chuyển động trên quỹ đạo tròn quanh tâm Trái Đất có bán kính quỹ đạo:

\({R_v} = {R_{T{\rm{D}}}} + h = 6400 + 300 = 6700km\)

Tốc độ góc, chu kì quay và tần số chuyển động của vệ tinh lần lượt là:

\(\eqalign{  & \omega  = {v \over r} = {{7,9} \over {6700}} = 1,{18.10^{ - 3\,}}(rad/s)  \cr  & T = {{2\pi} \over \omega} \approx 5325s = 1h28\min 45s  \cr  & f = {1 \over T} = 1,{88.10^{ - 4}}(Hz) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close