Bài 3 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo chục Ox cho bởi hệ thức v = (15 – 8t) m/s. Hãy xác định gia tốc, vận tốc của chất điểm lúc t = 2s và vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t = 2s.

Quảng cáo

Đề bài

Vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox cho bởi hệ thức v = (15 – 8t) m/s. Hãy xác định gia tốc, vận tốc của chất điểm lúc t = 2s và vận tốc trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian từ t = 0s đến t = 2s.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

v = 15 – 8t (m/s)

a = -8 (\(m/s^2\))

tại t = 2 (s) có v = 15 – 8.2 = -1 (m/s)

Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian \(\eqalign{  & \Delta t = t - {t_0} = 2 - 0 = 2\left( s \right) \cr   & {v_{tb}} = {{{v_0} + v} \over 2} = {{15 + \left( { - 1} \right)} \over 2} = 7\left( {m/s} \right) \cr} \)

Hoặc tính độ dời:

\(\Delta x = {v_0}t + {{a{t^2}} \over 2} = 14\left( m \right);\,{v_{tb}} = {{\Delta x} \over {\Delta t}} = 7\left( {m/s} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close