Bài 2 trang 70 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Quảng cáo

Đề bài

Một vật có khối lượng 2,5 kg, chuyển động với gia tốc 0,05 m/s2. Tính lực tác dụng vào vật.

Lời giải chi tiết

m = 2,5 kg ; a = 0,05 (m/s2);

Hợp lực tác dụng vào vật \(F = ma = 2,5.0,05 = 0,125 (N)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài