Bài 2 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước . Nước chảy với tốc độ 9km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ?

Quảng cáo

Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ 9km/h so với bờ.

a) Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ?

b) Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ?

Giải 

a)

Gọi thuyền là vật 1; nước là vật 2; bờ là vật 3

\(\overrightarrow {{v_{12}}} \) là vận tốc của thuyền so với nước

\(\overrightarrow {{v_{23}}} \) là vận tốc của nước so với bờ

\(\overrightarrow {{v_{13}}} \) là vận tốc của thuyền so với bờ

Ta có: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ngược dòng của thuyền. Khi đó:

\({v_{12}} = 14km/h > 0;{v_{23}} =  - 9km/h\) (vì \(\overrightarrow {{v_{23}}} \) ngược chiều dương)

Vận tốc của thuyền so với bờ là: \({v_{13}} = 14 + \left( { - 9} \right) = 5km/h\)

b)

Gọi em bé là vật 1; thuyền là vật 2; bờ là vật 3.

Ta có: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

Chiều dương là chiều chuyển động của em bé đối với thuyền. Khi đó:

\({v_{12}} = 6km/h > 0;{v_{23}} =  - 5km/h\) (vì em bé chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động của thuyền nên \(\overrightarrow {{v_{23}}} \) ngược chiều dương)

Vận tốc của em bé so với bờ: \({v_{13}} = 6 + \left( { - 5} \right) = 1km/h\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài