Bài 2 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước . Nước chảy với tốc độ 9km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ?

Quảng cáo

Đề bài

Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ 9km/h so với bờ.

a) Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ?

b) Một em bé đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

Gọi thuyền là vật 1; nước là vật 2; bờ là vật 3

\(\overrightarrow {{v_{12}}} \) là vận tốc của thuyền so với nước

\(\overrightarrow {{v_{23}}} \) là vận tốc của nước so với bờ

\(\overrightarrow {{v_{13}}} \) là vận tốc của thuyền so với bờ

Ta có: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền. Khi đó:

\({v_{12}} = 14km/h > 0;{v_{23}} =  - 9km/h\) (vì \(\overrightarrow {{v_{23}}} \) ngược chiều dương)

Vận tốc của thuyền so với bờ là: \({v_{13}} = 14 + \left( { - 9} \right) = 5km/h\)

b)

Gọi em bé là vật 1; thuyền là vật 2; bờ là vật 3.

Ta có: \(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

Chiều dương là chiều chuyển động của em bé đối với thuyền. Khi đó:

\({v_{12}} = 6km/h > 0;{v_{23}} =  - 5km/h\) (vì em bé chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động của thuyền nên \(\overrightarrow {{v_{23}}} \) ngược chiều dương)

Vận tốc của em bé so với bờ: \({v_{13}} = 6 + \left( { - 5} \right) = 1km/h\)

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Hai bến sông A và B cách nhau 18 km theo đường thẳng . Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A ? Biết rằng vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 16 ,2 km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5 m/s

  • Bài 4 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240 m , mũi xuồng luôn luôn vuông góc với bờ sông . Nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một địa điểm cách bến dự định 180 m về phía hạ lưu và xuồng đi hết 1 min. Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông.

  • Bài 1 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Hãy tìm phát biểu sai

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close