Bài 2 trang 28 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình \(x = 2t + 3{t^2}\), trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây.

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

b) Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 3s

 

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(x = 2t + 3{t^2}\left( {s;m} \right)\)

So sánh với phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều tổng quát:

\(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

=> \({a \over 2} = 3 \Rightarrow a = 6\left( {m/{s^2}} \right)\)

b) Tại t = 3s có:

\(\eqalign{& x = 2.3 + {3.3^2} = 33\left( m \right)  \cr& v = {v_0} + at = 2 + 6.3 = 20\left( {m/s} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài