Bài 2 trang 28 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

Quảng cáo

Đề bài

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình \(x = 2t + 3{t^2}\), trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây.

a) Hãy xác định gia tốc của chất điểm.

b) Tìm tọa độ và vận tốc tức thời của chất điểm lúc t = 3s

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(x = 2t + 3{t^2}\left( {s;m} \right)\)

So sánh với phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều tổng quát:

\(x = {x_0} + {v_0}t + \frac{1}{2}a{t^2}\)

=> \({a \over 2} = 3 \Rightarrow a = 6\left( {m/{s^2}} \right)\)

b) Tại t = 3s có:

\(\eqalign{& x = 2.3 + {3.3^2} = 33\left( m \right)  \cr& v = {v_0} + at = 2 + 6.3 = 20\left( {m/s} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close