Bài 2 trang 16 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Câu nào sau đây đúng

Quảng cáo

Đề bài

Câu nào sau đây đúng

A. Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.

B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời.

C. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình cũng bằng tốc độ trung bình.

D. Vận tốc tức thời cho ta biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cùng có giá trị dương.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B

A. Sai. (Độ lớn của vận tốc trung bình chỉ bằng tốc độ trung bình khi chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều nhất định)

B. Đúng (Vì trong ∆t rất nhỏ, chất điểm không đổi chiều chuyển động )

C. Sai. (Chỉ khi chất điểm chuyển động thẳng theo một chiều dương thì mới có vận tốc trung bình = tốc độ trung bình)

D. Sai. (Nếu chất điểm chuyển động ngược chiều dương thì v < 0 ; mặc dù \(\overrightarrow v \) vẫn chỉ chiều chuyển động )

Loigiaihay.com

 • Bài 3 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Câu nào sau đây sai

 • Bài 4 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một người đi bộ trên đường thẳng . Cứ đi được 10m thì người đó nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian đã đi. Kết quả đo độ dời và thời gian thực hiện được ghi trong bảng sau :

 • Bài 5 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Một người đi bộ cùng chiều trên một đường thẳng . Người thứ nhất đi với vận tốc không đổi bằng 0,9 m/s. Người thứ hai đi với vận tốc không đổi bằng 1,9 m/s. Biết hai người cùng xuất phát cùng một vị trí

 • Bài 6 trang 17 SGK Vật lý 10 Nâng Cao

  Một ô tô chạy trên đường thẳng. Trên nửa đầu của đường đi, ô tô chạy với vận tốc không đổi, 50 km/h. Trên quãng đường còn lại, ô tô chạy với vận tốc không đổi bằng 60 km/h

 • Bài 7 trang 17 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

  Đồ thị tọa độ theo thời gian của một người chạy trên một đường thẳng được biểu diễn trên hình sau . Hãy tính độ dời và vận tốc trung bình của người đó

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close