Bài 2 trang 111 SGK Hóa học 12

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng....

Quảng cáo

Đề bài

Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 2s22p6. Mlà cation nào sau đây?

A .Ag+.                                            B. Cu+.                             

C. Na+.                                            D. K+.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết lại cấu hình electron của cation, tính tổng số electron => tên kim loại

Lời giải chi tiết

Cấu hình e đầy đủ của cation M+ là: 1s22s22p6

=> có tất cả 10 electron

=> M có 10+1 = 11 electron ban đầu

Vậy M là kim loại Na 

M+ là: Na+

Đáp án C

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close