Bài 2 trang 102 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3, dây dài 0,5 m. Hãy tính số vòng quay trong 1 s để dây lệch đi góc so với phương thẳng đứng.

Quảng cáo

Trong thí nghiệm ở Hình 22.3, dây dài 0,5 m. Hãy tính số vòng quay trong 1 s để dây lệch đi góc \(\alpha  = {60^0}\) so với phương thẳng đứng.

 

Giải 

Xét vật m trong hệ quy chiếu gắn với Trái Đất.

Áp dụng định luật II:

\(\overrightarrow {{F_{ht}}}  = m\overrightarrow {{a_{ht}}}  = \overrightarrow T  + \overrightarrow P \)

\(\eqalign{  & mR{\omega ^2} = mg\tan \alpha   \cr  & l\sin \alpha {\left( {2\pi n} \right)^2} = g{{\sin \alpha } \over {{\rm{cos}}\alpha }}  \cr  & n = {1 \over {2\pi }}\sqrt {{g \over {{\rm{lcos}}\alpha }}}  \approx 1\,(vòng/s) \cr} \)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài