Bài 11.5;11.6;11.7;11.8;11.9 trang 22 SBT Hóa học 12

Bài 11.5;11.6;11.7;11.8;11.9 trang 22 sách bài tập Hóa học 12 - Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11.5.

Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit 

A. 1 chất.                      B. 2 chất.            

 C. 3 chất.                     D. 4 chất. 

Phương pháp giải:

- Viết các đipeptit tạo thành từ Gly và Ala

Lời giải chi tiết:

Các đipeptit là: Gly-Gly, Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly

=> Chọn D 

Câu 11.6 .

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A.Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ

B.Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài amino axit tại đây

Lời giải chi tiết:

Tính lưỡng tính axit - bazơ: tùy vào số gốc NH2 và COOH trong phân tử amino axit mà khiến cho quỳ chuyển sang màu hồng ( nhiều gốc COOH hơn) hay chuyển sang màu xanh ( nhiều gốc NH2 hơn)

=> Chọn D

Câu 11.7.

Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A.Peptit có thể thuỷ phân hoàn toàn thành các α-amino axit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

B.Peptit có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

C. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ tím.

D. Enzim có tác dụng xúc tác đặc hiệu đối với peptit : mỗi loại enzim chỉ xúc tác cho sự phân cắt một số liên kết peptit nhất định.

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài peptit và protein tại đây

Lời giải chi tiết:

Phản ứng màu biure: trong môi trường kiềm, những peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

=> Chọn C

Câu 11.8

Trong các peptit dưới đây, chất nào tham gia phản ứng màu biure? 

A. Glyxylalanin (Gly-Ala)

B. Alanylglyxin (Ala -Gly)

C. Alanylglyxylalanin (Ala- Gly- Ala)

D. Alanyllysin (Ala-Lys)

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài peptit và protein tại đây

Lời giải chi tiết:

Phản ứng màu biure: trong môi trường kiềm, những peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

=> Chọn C

Câu 11.9.

Trong cá peptit dưới đây, chất nào không tham gia phản ứng màu biure?

A. Alanylglyxylvalin (Ala-Gly-Val).

B. Alanylglyxylserylleuxin (Ala - Gly -Ser -Leu).

C. Leuxylserylglyxylalanin ( Lue- Ser-Gly-Ala).

D. Alanylglyxyl (Ala - Gly ). 

Phương pháp giải:

Dựa vào lí thuyết bài peptit và protein tại đây

Lời giải chi tiết:

Phản ứng màu biure: trong môi trường kiềm, những peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím

=> Chọn D

 Loigiaihay.com

 • Bài 11.10 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.10 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 mol alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit đuôi là Phe.

 • Bài 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.11 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, C, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc amino axit trong phân tử X.

 • Bài 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.12 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

 • Bài 11.13 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.13 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptit

 • Bài 11.14 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.14 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một loại len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenlulozơ). Làm thế nào để phân biệt hai loại len đó một cách đơn giản

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close