Bài 11.15 trang 24 SBT Hóa học 12

Bài 11.15 trang 24 sách bài tập Hóa học 12 - Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau :

Quảng cáo

Đề bài

Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau :

CH3 - CH(NH2) - COOH                 178 mg

HOOC-CH2-CH2-CH(NH2) - COOH 44 mg

HS - CH2 - CH(NH2) - COOH          48 mg

HO - CH2 - CH(NH2) - COOH         105 mg

HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH   131 mg

(CH3)2CH - CH(NH2) - COOH       47 mg

H2N - [CH2]4 - CH(NH2) - COOH     44 mg

Tính tỉ lệ (về số mol) giữa các amino axit trong loại protein đó. Nếu phân tử khối của protein này là 50000 thì số mắt xích của mỗi amino axit trong một phân tử protein là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính số mol các amino axit => tỉ lệ số mol ( quy về số nguyên đơn giản nhất)

Lời giải chi tiết

Số mol mỗi amino axit thu được từ 500 mg protein :

Số mol CH3 - CH(NH2) - COOH là : \(\dfrac{{0,178}} {{89}} = 0,002mol\)

HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH :\(\dfrac{{0,044}} {{147}} = 0,0003mol\)

HS - CH2 - CH(NH2) - COOH :\(\dfrac{{0,048}} {{121}} = 0,0004mol\)

HO - CH2- CH(NH2) - COOH :\(\dfrac{{0,105}} {{105}} = 0,001mol\)

HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH :\(\dfrac{{0,131}} {{133}} = 0,001mol\)

(CH3)2CH - CH(NH2) - COOH :\(\dfrac{{0,047}} {{117}} = 0,0004mol\)

H2N - [CH2]4 - CH(NH2) - COOH :\(\dfrac{{0,044}} {{146}} = 0,0003mol\)

Tỉ lệ số mol giữa các amino axit nói trên quy về số nguyên đơn giản nhất là :   20:3:4:10:10:4:3

Nếu phân tử khối của protein này là 50 000 (khối lượng mol là 50 000 g tức là gấp 100 000 lần so với 0,5 g) thì số mol mắt xích trong 1 mol phân tử (cùng là số mắt xích trong một phân tử) sẽ lần lượt là : 200; 30; 40; 100;100; 40; 30.

Loigiaihay.com

 • Bài 11.14 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.14 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một loại len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenlulozơ). Làm thế nào để phân biệt hai loại len đó một cách đơn giản

 • Bài 11.13 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.13 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptit

 • Bài 11.12 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.12 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

 • Bài 11.11 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.11 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, C, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc amino axit trong phân tử X.

 • Bài 11.10 trang 23 SBT Hóa học 12

  Bài 11.10 trang 23 sách bài tập Hóa học 12 - Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 mol alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit đuôi là Phe.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close