Bài 1 - Trang 80 - SGK Địa lí 8

Mục tiêu tổng quát của chiến lược 10 năm 2001 - 2010 của nước ta là gì?

Quảng cáo

Đề bài

Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 - 2020 của nước ta là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết phần Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển.

Lời giải chi tiết

* Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001 - 2020 của nước ta là: 

Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật văn hóa, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài