Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10.

Một lượng khí

Quảng cáo

Đề bài

Một lượng khí được dãn thể tích \({V_1}\) đến thể tích \({V_2}({V_2} > {V_1})\). Trong quá trình nào lượng khí thực hiện công ít nhất?

A.Trong quá trình nở đẳng áp.

B.Trong quá trình đẳng nhiệt.

C.Trong quá trình nở đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt.

D.Trong quá trình dãn đẳng nhiệt rồi nở đẳng áp.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chọn B. (Dựa vào diện tích gạch chéo trên đồ thị trong hệ p-V).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close