Bài 1 trang 28 SGK Vật lý 10 Nâng cao

Chọn câu sai. Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu :

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu sai

Chất điểm sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu :

A. a > 0 và v0 > 0

B. a > 0  và v0 = 0

C. a < 0 và v0 > 0

D. a < 0 và v0 = 0

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Đáp án C . a < 0 và v0 > 0 sai vì

\(\left. \matrix{
a < 0 \hfill \cr 
{v_0} > 0 \hfill \cr} \right\} \Rightarrow a.{v_0} < 0\) ⇔ Lúc đầu chuyển động chậm dần đều, vận tốc giảm dần về O và đổi dấu, từ đây a.v > 0 nên chuyển động là nhanh dần đều.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close