Bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 18 SGK Hóa học 12. So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Quảng cáo

Đề bài

So sánh chất béo và este về: Thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nắm được khái niệm, đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học của este và chất béo.

Lời giải chi tiết

- Thành phần nguyên tố: C, H, O

- Đặc điểm cấu tạo phân tử: đều là hợp chất este

+ Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

+ Este là este của axit hữu cơ nói chung

- Tính chất hóa học:

+ Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

+ Phản ứng xà phòng hóa

 Nhìn chung, este mang nghĩa rộng hơn, bao gồm chất béo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải