Bài 1 trang 163 SGK Hóa học 12

Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

Quảng cáo

Đề bài

Dãy nào sau đây sắp xếp các kim loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn ;                                   B. Pb, Sn, Ni, Zn ;

C. Ni, Sn, Zn, Pb ;                                   D. Ni, Zn, Pb, Sn .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Tại đây

Lời giải chi tiết

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài