Bài 1 trang 122 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Chọn câu sai Treo một vật ở đầu sợi dây mềm như ở Hình 26.4. Khi cân bằng, dây treo luôn luôn trùng với

Quảng cáo

Chọn câu sai

Treo một vật ở đầu sợi dây mềm như ở Hình 26.4. Khi cân bằng, dây treo luôn luôn trùng với

A. đường thẳng đứng đi qua trọng tâm G của vật.

B. đường thẳng đứng đi qua điểm treo A.

C. trục đối xứng của vật.

D. đường thẳng nối điểm treo A và trọng lực G của vật.

Giải :

Chọn C. (Dây treo có thể không trùng trục đối xứng của vật :

loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài