Bài 1 trang 106 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

Vật khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang một góc α (Hình 23.2). Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là . Khi được thả ra, vật trượt xuống. Gia tốc của vật phụ thuộc vào những đại lượng nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Vật khối lượng m đặt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương nằm ngang một góc α (Hình 23.2). Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nghiêng là \({\mu _t}\). Khi được thả ra, vật trượt xuống. Gia tốc của vật phụ thuộc vào những đại lượng nào ?

 

A. \({\mu _t}\), m, α             B. \({\mu _t},g,\alpha \)

C. \(m,\,g,\,{\mu _t}\)          D. \(m,\,g,\,{\mu _t},\alpha \)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Chọn B (Hiểu từ biểu thức tính gia tốc \(a = g(\sin \alpha  - {\mu _t}{\rm{cos}}\alpha {\rm{)}}\).

Loigiaihay.com

  • Bài 2 trang 106 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Một cái hòm khối lượng m = 40 kg đặt trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa hòm và sàn nhà là . Người ta đẩy hòm bằng một lực F =200N theo phương hợp với phương nằm ngang một góc, chếch xuống phía dưới (Hình 23.3). Tính gia tốc của hòm.

  • Bài 3 trang 106 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Một vật đặt trên mặt phẳng nghiêng (góc nghiêng α = 300) , được truyền một vận tốc ban đầu (Hình 23.4). Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3.

  • Bài 4 trang 106 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao

    Một con lắc gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 200 g treo vào sợi dây chiều dài l = 15 cm, buộc vào đầu một cái cọc gắn với mép một cái bàn quay (Hình 23.5). Bàn có bán kính r = 20 cm và quay với vận tốc không đổi.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close