Bài 1 trang 128 sgk hóa học 12

Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau

Viết phương trình hóa học của mỗi phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau

1,2Al+6HCl----->2AlCl3+3H2

1, 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2

2) AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl
3, Al(OH)3 + NaOH= NaAlO2+2H2O

5, 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O.( phân hủy nhiệt )

6, Al2O3+6(H+) =2(Al 3+) +3H2O

Đã có lời giải SBT - Hóa lớp 12 và BT nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu