Việt Nam là một nước ven biển

Nước ta có vùng Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía đông và phía nam phần đất liền.

Quảng cáo

2. Việt Nam là một nước ven biển

- Tiếp giáp với biển Đông ở phía đông và nam đất liền.

- Ảnh hưởng của biển rất mạnh mẽ, sâu sắc. Duy trì và tăng cường tính chất nóng ẩm, gió mùa của thiên nhiên Việt Nam.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài