Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm

Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta...

Quảng cáo

1. Việt Nam là nước nhiệt đới gió mùa ẩm

- Là tính chất nền tảng của thiên nhiên Việt Nam.

- Thể hiện trong các thành phần của cảnh quan tự nhiên, rõ nét nhất là môi trường khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều.   

Quảng cáo
list
close
Gửi bài