Vị trí và phạm vi lãnh thổ miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ....

Quảng cáo

- Bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.

- Vị trí:

Phía Bắc : Giáp Trung Quốc

+ Phía Tây : Giáp Tây Bắc

+ Phía Đông : Giáp Biển Đông

+ Phía Nam : Giáp Bắc Trung Bộ

-> Tiếp liền với khu vực ngoại chí tuyến và á nhiệt đới Hoa Nam (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa cực đới lạnh giá.

Quảng cáo

Gửi bài