Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

Hàng ngàn đời nay cuộc sống của nhân dân ta, trước hết là nông dân, đã gắn bó với đất đai...

Quảng cáo

2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

 - Đất là tài nguyên quý giá.

- Hiện trạng: Việc sử dụng đất còn chưa hợp lí làm cho tài nguyên đất bị giảm sút.

 - Biện pháp:

+ Ban hành Luật đất đai.

+ Miền đồi núi: chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu.

+ Miền đồng bằng ven biển. Cải tạo các loại đất mùn, đất phèn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close