Văn bản Ngôn chí

Am trúc hiến mai ngày tháng qua. Thị phi nào đến cõi yên hà Con ăn đầu có dưa muối;

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo

Ngôn chí

(bài 3)

Nguyễn Trãi

Quảng cáo
decumar

Am trúc hiến mai ngày tháng qua.

Thị phi nào đến cõi yên hà

Con ăn đầu có dưa muối;

Áo mặc nơi chỉ gấm là

Nước dưỡng cho thanh trì thưởng nguyệt

Đất cây ngô ải, lãnh ương hoa.

Trong khi húng động vừa đêm tuyết,

Ngâm được câu thần dặng dặng ca.

(Viện Sử học, Nguyễn Trãi toán tập, Sđd, tr. 396)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close