Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Qua văn bản “Bản hoà âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư”, nhà nghiên cứu Chu Văn Sơn đã phát hiện cái sự phối hợp của tiếng thơ và tiếng thu tạo nên một bản hoà âm độc đáo trong thơ Lưu Trọng Lư. Bằng lập luận chặt chẽ, tài tình cùng cách bình luận giàu cảm xúc, tác giả đã làm nổi bật một cấu trúc ngôn từ thi ca tinh vi và đẹp đẽ.

Bố cục

Bố cục văn bản làm chia thành 2 đoạn:

- Đoạn 1: Từ đầu đến “vàng khô”: Giới thiệu về bài thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư

- Đoạn 2: Còn lại: Vẻ đẹp của bài thơ thu

Nội dung chính

Văn bản phân tích ngôn từ, phát hiện ra cái hài hòa của tiếng thơ và tiếng thu trong bài thơ Tiếng thu của Lưu Trọng Lư.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close