Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Văn bản nói về nghệ thuật múa rối nước cổ truyền với những thông tin chính:

- Lịch sử hình thành.

- Không gian biểu diễn.

- Tạo hình và kĩ thuật biểu diễn.

- Biện pháp bảo tồn và phát triển.

Bố cục

Văn bản chia thành 4 phần:

- Phần 1 (Từ đầu đến “Bắc Bộ Việt Nam”): Giới thiệu về loại hình nghệ thuật múa rối nước

- Phần 2 (Tiếp theo đến “đã khác hơn nhiều”): Nguồn gốc và sân khấu của múa rối nước

- Phần 3 (Tiếp theo đến “thật tròn vai"): Tạo hình và kĩ thuật biểu diễn của múa rối nước

- Phần 4 (Còn lại): Múa rối nước trong bối cảnh xã hội hiện đại

Nội dung chính

Văn bản giới thiệu về nghệ thuật múa rối nước và việc bảo tồn, phát triển loại hình này.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close