Văn bản Dục Thúy sơn

Hải khẩu hữu tiên san Tiền niên lũ cũng hoàn. Liên hoa phù thuỷ thượng; Tiên cảnh truy trần gian.

Quảng cáo

Dục Thúy sơn

(Núi Dục Thúy)

Nguyễn Trãi

Phiên âm

Hải khẩu hữu tiên san

Tiền niên lũ cũng hoàn.

Liên hoa phù thuỷ thượng;

Tiên cảnh truy trần gian.

Tháp ảnh trâm thanh ngọc

Ba quang kính Huy hoàn.

Hữu hoài Trương Thiếu bảo

Bi khắc tiển hoa ban.

Dịch nghĩa

Cửa biển có ngọn núi tiên

Dáng núi như đoá hoa sen nổi trên mặt nước;

Năm xưa ta đã nhiều lần qua lại nơi này.

Tưởng như là cõi tiên rơi xuống trần gian.

Bóng tháp trên núi soi xuống mặt nước giống như cái trâm ngọc xanh;

Ánh sáng của sóng nước phản chiếu ngọn núi như đang soi mái tóc biếc.

Chạnh nhớ Trương Thiếu bảo;

Bia đã khắc thơ văn của ông nay đã lốm đốm rêu.

Dịch thơ

Cửa biển có non tiên;

Từng qua lại mấy phen.

Cánh tiên rơi cõi tục

Mặt nước nổi hoa sen.

Bổng tháp hình trâm ngọc;

Gương sông ánh tóc huyền.

Nhớ xưa Trương Thiếu bảo

Bia khắc dấu rêu hoen.

 (Khương Hữu Dụng dịch, in trong Văn học 10, tập một, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001, tr. 131)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close