Văn bản Bảo kính cảnh giới

Rồi hóng mát thuở ngày trường. Hoè lục đùn đùm tán rợp trường. Thạch lựu hiện còn phun thức đỏ. Hồng liên trì đã tị mùi hương.

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Bảo kính cảnh giới

(Gương báu răn mình)

Bài 43

Nguyễn Trãi

Rồi hóng mát thuở ngày trường.

Hoè lục đùn đùm tán rợp trường.

Thạch lựu hiện còn phun thức đỏ.

Hồng liên trì đã tị mùi hương.

Lao xao chợ cả làng ngư phủ;

Dắng dỏi, cầm ve, lầu lịch duơng.

Lẽ cớ Ngu cầm đàn một tiếng,

Dân giàu đủ khắp đòi phương,

 (Viện Sử học, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 453)

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close