Trắc nghiệm Bài 35: Hệ bài tiết ở người Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

 • A

  bóng đái.

 • B

  thận.

 • C

  ống dẫn nước tiểu.

 • D

  ống đái.

Câu 2 :

Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết ?

 • A

  Ruột già     

 • B

  Phổi

 • C

  Thận   

 • D

  Da

Câu 3 :

Ý nghĩa của sự bài tiết là gì ?

 • A

  Làm cho các chất cặn bã, chất độc không kịp gây hại cho cơ thể

 • B

  Đảm bảo sự ổn định các thành phần của môi trường trong

 • C

  Giúp cho sự trao đổi chất của cơ thể diễn ra bình thường

 • D

  Cả A, B và C.

Câu 4 :

Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào ?

 • A

  Thận, ống thận, bóng đái.

 • B

  Cầu thận, thận, bóng đái.

 • C

  Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

 • D

  Thận, bóng đái, ống đái.

Câu 5 :

Cấu tạo của thận gồm

 • A

  phần vỏ, phần tủy, bể thận.

 • B

  phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp, bể thận.

 • C

  phần vỏ, phần tủy, ống dẫn nước tiểu.

 • D

  phần vỏ, phần tủy, bóng đái.

Câu 6 :

Sản phẩm bài tiết của thận là gì ?

 • A

  Nước mắt  

 • B

  Nước tiểu

 • C

  Phân  

 • D

  Mồ hôi

Câu 7 :

Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?

 • A

  Một tỉ      

 • B

  Một nghìn

 • C

  Một triệu     

 • D

  Một trăm

Câu 8 :

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?

 • A

  Ống góp

 • B

  Ống thận

 • C

  Cầu thận

 • D

  Nang cầu thận

Câu 9 :

Cầu thận được tạo thành bởi

 • A

  hệ thống các động mạch thận xếp xen kẽ nhau.

 • B

  một chuỗi các tĩnh mạch thận xếp nối tiếp nhau.

 • C

  một búi mao mạch dày đặc.

 • D

  một búi mạch bạch huyết có kích thước bé.

Câu 10 :

Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?

 • A

  Ống thận

 • B

  Ống góp

 • C

  Nang cầu thận

 • D

  Cầu thận

Câu 11 :

Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?

 • A

  Ống dẫn nước tiểu

 • B

  Ống thận

 • C

  Ống đái

 • D

  Ống góp

Câu 12 :

Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái ?

 • A

  Bàng quang

 • B

  Thận

 • C

  Ống dẫn nước tiểu

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 13 :

Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau : Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic).

 • A

  80% 

 • B

  70%

 • C

  90%   

 • D

  60%

Câu 14 :

Sản phẩm chủ yếu của hệ bài tiết là

 • A
  Cacbonic, mồ hôi, nước tiểu
 • B
  Cacbonic, ôxi, chất thải.
 • C
  Mồ hôi, nước tiểu, các chất vô cơ
 • D
  Cả A và B.
Câu 15 :

Tại sao những bệnh nhân bị suy thận nếu không được chạy thận nhân tạo có thể tử vong?

 • A
  Do không thải được khí CO2
 • B
  Các chất thải không được bài tiết: Ure; axit uric…
 • C
  Vì thận của ho bài tiết tất cả các chất trong máu
 • D
  Vì máu của họ không chảy qua thận nữa.
Câu 16 :

Sự tạo thành nước tiểu trải qua các giai đoạn nào?

 • A

  Hấp thụ lại, bài tiết.

 • B

  Lọc máu, bài tiết, hấp thụ lại.

 • C

  Bài tiết và hấp thụ lại.

 • D

  Lọc máu, hấp thụ lại, bài tiết tiếp.

Câu 17 :

Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức ?

 • A

  Nang cầu thận

 • B

  Bể thận

 • C

  Ống thận

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Câu 18 :

Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện ?

 • A

  50 ml  

 • B

  1000 ml

 • C

  200 ml 

 • D

  600 ml

Câu 19 :

Sản phẩm được tạo ra trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận là

 • A
  chất dinh dưỡng.
 • B
  nước tiểu đầu.
 • C
  nước tiếu chính thức.
 • D
  chất cặn bã.
Câu 20 :

Trong nước tiểu chính thức của một người có glucozo thì có thể kết luận người đó bị bệnh gì?

 • A
  Dư hooc môn insulin
 • B
  Sỏi thân
 • C
  Đái tháo đường.
 • D
  Sỏi bóng đái.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cơ quan giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu là

 • A

  bóng đái.

 • B

  thận.

 • C

  ống dẫn nước tiểu.

 • D

  ống đái.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thận giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ bài tiết nước tiểu.

Câu 2 :

Cơ quan nào dưới đây không tham gia vào hoạt động bài tiết ?

 • A

  Ruột già     

 • B

  Phổi

 • C

  Thận   

 • D

  Da

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ruột già không tham gia vào hoạt động bài tiết.

Câu 3 :

Ý nghĩa của sự bài tiết là gì ?

 • A

  Làm cho các chất cặn bã, chất độc không kịp gây hại cho cơ thể

 • B

  Đảm bảo sự ổn định các thành phần của môi trường trong

 • C

  Giúp cho sự trao đổi chất của cơ thể diễn ra bình thường

 • D

  Cả A, B và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Vai trò của hệ bài tiết:

+ Giúp cơ thể thải các chất độc hại ra ngoài.

+ Nhờ hoạt động hệ bài tiết mà tính chất môi trường bên trong cơ thể luôn ổn định → hoạt động trao đổi chất diễn ra bình thường.

Câu 4 :

Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan nào ?

 • A

  Thận, ống thận, bóng đái.

 • B

  Cầu thận, thận, bóng đái.

 • C

  Thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái.

 • D

  Thận, bóng đái, ống đái.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hệ bài tiết nước tiểu gồm: thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái.

Câu 5 :

Cấu tạo của thận gồm

 • A

  phần vỏ, phần tủy, bể thận.

 • B

  phần vỏ, phần tủy với các đơn vị chức năng cùng ống góp, bể thận.

 • C

  phần vỏ, phần tủy, ống dẫn nước tiểu.

 • D

  phần vỏ, phần tủy, bóng đái.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cấu tạo của thận gồm: phần vỏ và phần tủy với các đơn vị chức năng của thận cùng các ống góp và bể thận.

Câu 6 :

Sản phẩm bài tiết của thận là gì ?

 • A

  Nước mắt  

 • B

  Nước tiểu

 • C

  Phân  

 • D

  Mồ hôi

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm bài tiết của thận là nước tiểu.

Câu 7 :

Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng bao nhiêu đơn vị chức năng ?

 • A

  Một tỉ      

 • B

  Một nghìn

 • C

  Một triệu     

 • D

  Một trăm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở người bình thường, mỗi quả thận chứa khoảng một triệu đơn vị chức năng.

Câu 8 :

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm thành phần nào sau đây ?

 • A

  Ống góp

 • B

  Ống thận

 • C

  Cầu thận

 • D

  Nang cầu thận

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đơn vị chức năng của thận không bao gồm ống góp.

Câu 9 :

Cầu thận được tạo thành bởi

 • A

  hệ thống các động mạch thận xếp xen kẽ nhau.

 • B

  một chuỗi các tĩnh mạch thận xếp nối tiếp nhau.

 • C

  một búi mao mạch dày đặc.

 • D

  một búi mạch bạch huyết có kích thước bé.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cầu thận được tạo thành bởi một búi mao mạch dày đặc..

Câu 10 :

Trong thận, bộ phận nào dưới đây nằm chủ yếu ở phần tuỷ ?

 • A

  Ống thận

 • B

  Ống góp

 • C

  Nang cầu thận

 • D

  Cầu thận

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ống góp nằm chủ yếu ở phần tuỷ.

Câu 11 :

Bộ phận nào có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái ?

 • A

  Ống dẫn nước tiểu

 • B

  Ống thận

 • C

  Ống đái

 • D

  Ống góp

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ống dẫn nước tiểu có vai trò dẫn nước tiểu từ bể thận xuống bóng đái

Câu 12 :

Bộ phận nào dưới đây nằm liền sát với ống đái ?

 • A

  Bàng quang

 • B

  Thận

 • C

  Ống dẫn nước tiểu

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bàng quang nằm liền sát với ống đái.

Câu 13 :

Chọn số liệu thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau : Ở người, thận thải khoảng … các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu (trừ khí cacbônic).

 • A

  80% 

 • B

  70%

 • C

  90%   

 • D

  60%

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở người, thận thải khoảng 90% các sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu

Câu 14 :

Sản phẩm chủ yếu của hệ bài tiết là

 • A
  Cacbonic, mồ hôi, nước tiểu
 • B
  Cacbonic, ôxi, chất thải.
 • C
  Mồ hôi, nước tiểu, các chất vô cơ
 • D
  Cả A và B.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm chủ yếu của hệ bài tiết là: Cacbonic, mồ hôi, nước tiểu

Câu 15 :

Tại sao những bệnh nhân bị suy thận nếu không được chạy thận nhân tạo có thể tử vong?

 • A
  Do không thải được khí CO2
 • B
  Các chất thải không được bài tiết: Ure; axit uric…
 • C
  Vì thận của ho bài tiết tất cả các chất trong máu
 • D
  Vì máu của họ không chảy qua thận nữa.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Suy thận là tình trạng suy giảm chức năng của thận, thận làm việc kém hiệu quả hơn bình thường hoặc không làm việc.

Lời giải chi tiết :

Nếu thận bị suy giảm chức năng mà không được chạy thận thì bệnh nhân có thể chết vì cơ thể bị nhiễm độc từ các chất thải.

Câu 16 :

Sự tạo thành nước tiểu trải qua các giai đoạn nào?

 • A

  Hấp thụ lại, bài tiết.

 • B

  Lọc máu, bài tiết, hấp thụ lại.

 • C

  Bài tiết và hấp thụ lại.

 • D

  Lọc máu, hấp thụ lại, bài tiết tiếp.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự hình thành nước tiểu gồm 3 quá trình: lọc máu, hấp thụ lại, bài tiết tiếp.

Câu 17 :

Nước tiểu chứa trong bộ phận nào dưới đây là nước tiểu chính thức ?

 • A

  Nang cầu thận

 • B

  Bể thận

 • C

  Ống thận

 • D

  Tất cả các phương án còn lại

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nước tiểu chính thức chứa trong bể thận.

Câu 18 :

Thông thường, lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến thể tích bao nhiêu thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện ?

 • A

  50 ml  

 • B

  1000 ml

 • C

  200 ml 

 • D

  600 ml

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lượng nước tiểu trong bóng đái đạt đến khoảng 200 ml thì cảm giác buồn đi tiểu sẽ xuất hiện.

Câu 19 :

Sản phẩm được tạo ra trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận là

 • A
  chất dinh dưỡng.
 • B
  nước tiểu đầu.
 • C
  nước tiếu chính thức.
 • D
  chất cặn bã.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sản phẩm được tạo ra trong quá trình lọc máu ở nang cầu thận là nước tiểu đầu.

Câu 20 :

Trong nước tiểu chính thức của một người có glucozo thì có thể kết luận người đó bị bệnh gì?

 • A
  Dư hooc môn insulin
 • B
  Sỏi thân
 • C
  Đái tháo đường.
 • D
  Sỏi bóng đái.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nước tiểu chính thức không có các chất dinh dưỡng

Lời giải chi tiết :

Trong nước tiểu chính thức của một người có glucozo thì có thể kết luận người đó bị bệnh tiểu đường (Đái tháo đường).

close