Trắc nghiệm Bài 32: Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Thế nào là tiêu hoá thức ăn?

 • A
  Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng
 • B
  Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột
 • C
  Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được
 • D
  Cả A, B và C.
Câu 2 :

Các tuyến tiêu hóa là?

 • A
  Tuyến nước bọt
 • B
  Tuyến vị
 • C
  Tuyến ruột
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 3 :

Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?

 • A
  Dạ dày              
 • B
  Ruột non
 • C
  Ruột già            
 • D
  Thực quản
Câu 4 :

Bữa ăn hợp lý dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể nhằm đáp ứng được yêu cầu?

 • A
  Cung cấp cho cơ thể đủ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu, lứa tuổi, khả năng lao động, môi trường, khí hậu.
 • B
  Đảm bảo bữa ăn hàng ngày cân đối, đủ dinh dưỡng để phát triển tốt thể lực và trí lực, có sức khỏe để lao động
 • C
  Thức ăn phải đảm bảo an toàn vệ sinh, không được là nguồn lây bệnh
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 5 :

Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa?

 • A
  Thực quản           
 • B
  Dạ dày                 
 • C
  Tuyến ruột
 • D
  Tá tràng
Câu 6 :

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • A
  Giới tính, lứa tuổi
 • B
  Khả năng lao động
 • C
  Môi trường, khí hậu
 • D
  Tất cả các đáp án trên
Câu 7 :

Hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở đâu?

 • A
  Miệng               
 • B
  Thực quản
 • C
  Dạ dày              
 • D
  Ruột non
Câu 8 :

Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày?

 • A
  Tá tràng            
 • B
  Thực quản
 • C
  Hậu môn          
 • D
  Kết tràng
Câu 9 :

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?

 • A
  Ruột thừa          
 • B
  Ruột già
 • C
  Ruột non          
 • D
  Dạ dày
Câu 10 :

Các chất mà cơ thể không hấp thụ được là?

 • A
  Đường đơn           
 • B
  Acid amin             
 • C
  Muối khoáng
 • D
  Cellulose
Câu 11 :

Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không đủ chất dinh dưỡng?

 • A
  Suy dinh dưỡng
 • B
  Đau dạ dày
 • C
  Giảm thị lực
 • D
  Tiêu hóa kém
Câu 12 :

Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?

 • A
  Vitamin            
 • B
  Gluxit
 • C
  Protein             
 • D
  Lipit
Câu 13 :

Năng lượng cần thiết của trẻ em trong thời gian một ngày khoảng bao nhiêu?

 • A
  50 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
 • B
  100 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
 • C
  150 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
 • D
  200 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
Câu 14 :

Người béo phì nên ăn loại thực phẩm nào dưới đây?

 • A
  Đồ ăn nhanh
 • B
  Nước uống có ga
 • C
  Ăn ít thức ăn nhưng nên ăn đầy đủ tinh bột
 • D
  Hạn chế tinh bột, đồ chiên rán, ăn nhiều rau xanh
Câu 15 :

Tiêu hóa thức ăn bao gồm các hoạt động ?

 • A
  Tiêu hóa lí học
 • B
  tiêu hóa hóa học
 • C
  Tiết dịch vị tiêu hóa
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thế nào là tiêu hoá thức ăn?

 • A
  Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng
 • B
  Cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng qua thành ruột
 • C
  Thải bỏ các chất thừa không hấp thụ được
 • D
  Cả A, B và C.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

Lời giải chi tiết :

Cả A, B và C.

Câu 2 :

Các tuyến tiêu hóa là?

 • A
  Tuyến nước bọt
 • B
  Tuyến vị
 • C
  Tuyến ruột
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tuyến tiêu hóa gồm tuyến nước bọt, tuyến tiêu hóa tụy, gan, mật.

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá?

 • A
  Dạ dày              
 • B
  Ruột non
 • C
  Ruột già            
 • D
  Thực quản

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Tuyến vị nằm ở dạ dày        

Câu 4 :

Bữa ăn hợp lý dựa trên nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể nhằm đáp ứng được yêu cầu?

 • A
  Cung cấp cho cơ thể đủ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu, lứa tuổi, khả năng lao động, môi trường, khí hậu.
 • B
  Đảm bảo bữa ăn hàng ngày cân đối, đủ dinh dưỡng để phát triển tốt thể lực và trí lực, có sức khỏe để lao động
 • C
  Thức ăn phải đảm bảo an toàn vệ sinh, không được là nguồn lây bệnh
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Bữa ăn hợp lí dựa trên nhu cầu cơ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu: cung cấp cho cơ thể đủ các chất dinh dưỡng theo nhu cầu, lứa tuổi, khả năng lao động, môi trường, khí hậu, đảm bảo bữa ăn hàng ngày cân đối, đủ dinh dưỡng để phát triển tốt thể lực và trí lực, có sức khỏe để lao động, thức ăn phải đảm bảo an toàn vệ sinh, không được là nguồn lây bệnh

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Cơ quan nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hóa?

 • A
  Thực quản           
 • B
  Dạ dày                 
 • C
  Tuyến ruột
 • D
  Tá tràng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Tuyến ruột không nằm trong ống tiêu hóa.

Câu 6 :

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào yếu tố nào?

 • A
  Giới tính, lứa tuổi
 • B
  Khả năng lao động
 • C
  Môi trường, khí hậu
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Mỗi người cần một nhu cầu dinh dưỡng khác nhau nhằm đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của cơ thể. Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào những yếu tố như độ tuổi, giới tính,nghề nghiệp, hoạt động thể lực,...

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên

Câu 7 :

Hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở đâu?

 • A
  Miệng               
 • B
  Thực quản
 • C
  Dạ dày              
 • D
  Ruột non

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Hoạt động đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở miệng          

Câu 8 :

Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào tiếp nhận thức ăn từ dạ dày?

 • A
  Tá tràng            
 • B
  Thực quản
 • C
  Hậu môn          
 • D
  Kết tràng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Tá tràng.           

Câu 9 :

Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?

 • A
  Ruột thừa          
 • B
  Ruột già
 • C
  Ruột non          
 • D
  Dạ dày

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thức ăn khi đến ruột non sẽ tiếp tục phân hủy để chuyển hóa nhờ dịch tiết ra từ mật và tụy. Chất dinh dưỡng được chuyển hóa và hấp thụ vào cơ thể nhiều nhất ở bộ phận này trong cả hệ tiêu hóa.

Lời giải chi tiết :

Ruột non        

Câu 10 :

Các chất mà cơ thể không hấp thụ được là?

 • A
  Đường đơn           
 • B
  Acid amin             
 • C
  Muối khoáng
 • D
  Cellulose

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cơ thể người không có enzyme phân hủy cellulose

Lời giải chi tiết :

Cơ thể người không có enzyme phân hủy cellulose nên không hấp thụ được

Câu 11 :

Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không đủ chất dinh dưỡng?

 • A
  Suy dinh dưỡng
 • B
  Đau dạ dày
 • C
  Giảm thị lực
 • D
  Tiêu hóa kém

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Ăn uống không đầy đủ → Tình trạng suy dinh dưỡng, nhất là ở trẻ em.

Lời giải chi tiết :

Suy dinh dưỡng       

Câu 12 :

Chất nào dưới đây không bị biến đổi thành chất khác trong quá trình tiêu hóa?

 • A
  Vitamin            
 • B
  Gluxit
 • C
  Protein             
 • D
  Lipit

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Lời giải chi tiết :

Vitamin hầu như không bị biến đổi trong quá trình tiêu hoá thức ăn.

Câu 13 :

Năng lượng cần thiết của trẻ em trong thời gian một ngày khoảng bao nhiêu?

 • A
  50 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
 • B
  100 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
 • C
  150 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày
 • D
  200 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Trẻ em có nhu cầu cao hơn người lớn( người lớn 50 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày) vì ngoài việc đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho hoạt động, còn cần để xây dựng cơ thể, giúp cơ thể lớn lên.

Lời giải chi tiết :

100 kcal/kg trọng lượng cơ thể/ngày        

Câu 14 :

Người béo phì nên ăn loại thực phẩm nào dưới đây?

 • A
  Đồ ăn nhanh
 • B
  Nước uống có ga
 • C
  Ăn ít thức ăn nhưng nên ăn đầy đủ tinh bột
 • D
  Hạn chế tinh bột, đồ chiên rán, ăn nhiều rau xanh

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Người béo phì nên hạn chế tinh bột, các đồ ăn chiên, đồ uống có ga,… vì chúng rất nhiều chất béo và nhiều năng lượng.

Lời giải chi tiết :

Hạn chế tinh bột, đồ chiên rán, ăn nhiều rau xanh       

Câu 15 :

Tiêu hóa thức ăn bao gồm các hoạt động ?

 • A
  Tiêu hóa lí học
 • B
  tiêu hóa hóa học
 • C
  Tiết dịch vị tiêu hóa
 • D
  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tiêu hóa thức ăn là quá trình biến đổi thức ăn về mặt lí học nhờ dịch vị và quá trình tiêu hóa hóa học

Lời giải chi tiết :

Tất cả các đáp án trên        

close