Trắc nghiệm Bài 22. Mạch điện đơn giản - Khoa học tự niên 8 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Nguồn điện được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D
Câu 2 :

 Sơ đồ mạch điện là:

 • A
  Ảnh chụp mạch điện thật
 • B
  Hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện
 • C
  Hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó
 • D
  Hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ
Câu 3 :

 Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa:

 • A
  Làm đơn giản các mạch điện khi cần thiết
 • B
  Đơn giản sơ đồ của các vật dẫn, các linh kiện
 • C
  Là các quy ước, không mang ý nghĩa gì
 • D
  Làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế
Câu 4 :

 Một mạng điện thắp sáng gồm:

 • A
  Nguồn điện, bóng đèn và công tắc
 • B
  Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn
 • C
  Nguồn điện, bóng đèn và dây dẫn
 • D
  nguồn điện, bóng đèn và phích cắm
Câu 5 :

 Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

 • A
  Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • B
  Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • C
  Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện
 • D
  Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện
Câu 6 :

 Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều quy ước của dòng điện?

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Nguồn điện được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát kí hiệu về các thiết bị điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 2 :

 Sơ đồ mạch điện là:

 • A
  Ảnh chụp mạch điện thật
 • B
  Hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện
 • C
  Hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó
 • D
  Hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 3 :

 Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa:

 • A
  Làm đơn giản các mạch điện khi cần thiết
 • B
  Đơn giản sơ đồ của các vật dẫn, các linh kiện
 • C
  Là các quy ước, không mang ý nghĩa gì
 • D
  Làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa làm cho sơ đồ mạch điện đơn giản hơn so với thực tế

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 4 :

 Một mạng điện thắp sáng gồm:

 • A
  Nguồn điện, bóng đèn và công tắc
 • B
  Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn
 • C
  Nguồn điện, bóng đèn và dây dẫn
 • D
  nguồn điện, bóng đèn và phích cắm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một mạng điện thắp sáng gồm nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 5 :

 Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

 • A
  Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • B
  Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
 • C
  Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch điện
 • D
  Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 6 :

 Hình nào sau đây biểu diễn đúng chiều quy ước của dòng điện?

 • A
  Hình A
 • B
  Hình B
 • C
  Hình C
 • D
  Hình D

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quan sát kí hiệu về các thiết bị điện và cách lắp đặt thiết bị đó

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

close