Trắc nghiệm Bài 16. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển - Khoa học tự niên 8 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

 Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:

 • A
   Khối lượng lớp chất lỏng phía trên
 • B
   Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
 • C
   Thể tích lớp chất lỏng phía trên
 • D
   Độ cao lớp chất lỏng phía trên
Câu 2 :

 Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

 • A
  việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
 • B
  áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
 • C
  áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
 • D
  khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 3 :

 Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

 • A
  Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h
 • B
  Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.
 • C
  Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.
 • D
  Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.
Câu 4 :

 Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

 • A
   Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
 • B
   Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.
 • C
   Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.
 • D
   Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau
Câu 5 :

 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

 • A
  Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
 • B
  Con người có thể hít không khí vào phổi.
 • C
  Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
 • D
  Vật rơi từ trên cao xuống.
Câu 6 :

 Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?

 • A
  Càng tăng
 • B
  Càng giảm
 • C
  Không thay đổi
 • D
  Có thể vừa tăng, vừa giảm
Câu 7 :

 Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:

 • A
  76 N/m2       
 • B
  760 N/m2
 • C
  103360 N/m2       
 • D
  10336000 N/m2
Câu 8 :

 Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết:

 • A
   Tăng
 • B
   Giảm
 • C
   Không đổi
 • D
   Không xác định được

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:

 • A
   Khối lượng lớp chất lỏng phía trên
 • B
   Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
 • C
   Thể tích lớp chất lỏng phía trên
 • D
   Độ cao lớp chất lỏng phía trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc độ cao lớp chất lỏng phía trên

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 2 :

 Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:

 • A
  việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
 • B
  áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
 • C
  áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
 • D
  khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 3 :

 Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về áp suất khí quyển?

 • A
  Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h
 • B
  Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng chiều cao của cột thủy ngân trong ống Tôrixenli.
 • C
  Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm.
 • D
  Ta có thể dùng mmHg làm đơn vị đo áp suất khí quyển.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Độ lớn của áp suất khí quyển có thể được tính bằng công thức p = d.h là sai

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 4 :

 Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng?

 • A
   Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
 • B
   Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.
 • C
   Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.
 • D
   Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.

Lời giải chi tiết :

Đáp án: A

Câu 5 :

 Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không do áp suất khí quyển gây ra?

 • A
  Một cốc đựng đầy nước được đậy bằng miếng bìa khi lộn ngược cốc thì nước không chảy ra ngoài.
 • B
  Con người có thể hít không khí vào phổi.
 • C
  Chúng ta khó rút chân ra khỏi bùn.
 • D
  Vật rơi từ trên cao xuống.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vật rơi từ trên cao xuống không do áp suất khí quyển gây ra

Lời giải chi tiết :

Đáp án: D

Câu 6 :

 Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?

 • A
  Càng tăng
 • B
  Càng giảm
 • C
  Không thay đổi
 • D
  Có thể vừa tăng, vừa giảm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Áp suất khí quyển Càng giảm khi độ cao càng tăng

Lời giải chi tiết :

Đáp án: B

Câu 7 :

 Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:

 • A
  76 N/m2       
 • B
  760 N/m2
 • C
  103360 N/m2       
 • D
  10336000 N/m2

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là 103360 N/m2

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

Câu 8 :

 Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết:

 • A
   Tăng
 • B
   Giảm
 • C
   Không đổi
 • D
   Không xác định được

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình Không đổi

Lời giải chi tiết :

Đáp án: C

close